dotace 2013 kalkulace 2013

Přehled typů tepelných čerpadel


Volba typu tepelného čerpadla a topného systému má zásadní vliv na spotřebu elektřiny! Tepelné čerpadlo VZDUCH / VODA s radiátorovým topením spotřebuje až o 45 % více elektřiny, než tepelné čerpadlo ZEMĚ / VODA využívající podlahové topení.

 

S výběrem vhodného tepelného čerpadla Vám bezplatně poradíme


varianta
 • 1TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA
  Varianta plocha
 • 2TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA
  Varianta vrt
 • 3TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA
  Varianta větrací vzduch
 • 4TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA
  Varianta vodní plocha
 • 1TEPELNÉ ČERPADLO VODA / VODA
 • 2TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VODA
 • 3TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VZDUCH

 


vzduch / voda

 

NOVINKA - TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VODA


Tepelné čerpadlo vzduch/voda, odebírá teplo z venkovního vzduchu.Země / vodaVítěz spotřebitelského testu 2012! link
Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vody v topném systému nebo v zásobníku teplé vody.


 

plus - Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením
- Systémy VZDUCH / VODA se instalují jednoduše a rychle, s minimálními nároky na prostor
- Tepelná čerpadla VZDUCH / VODA mají nižší investiční náklady než tepelná čerpadla s vrty
- Systém VZDUCH / VODA je velmi vhodný pro vytápění sezonních bazénů

plus - Tepelná čerpadla VZDUCH / VODA mají vyšší provozní náklady než systémy ZEMĚ / VODA a to hlavně při nízkých venkovních teplotách, kdy se topný faktor značně snižuje
- Při nízkých venkovních teplotách mají tepelná čerpadla VZDUCH / VODA snížený výkon a výstupní teplotu topné vody
- Díky vyššímu namáhání kompresoru mají tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu kratší životnost

 


Země / voda

 

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA - PLOCHA


Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.


Země / vodaTepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá ze země „pod sebou" přibližně 2 % energie. Zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy „nad sebou", kde je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě rozměrný sluneční kolektor, doplněný o obrovský „hliněný" akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení. Plošný kolektor za rok odebere pro potřeby tepelného čerpadla jen asi 2,5 % z toho, co ze slunce během roku získá. Dobře provedený plošný kolektor se tedy nemůže ani v dlouhodobém horizontu energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou regeneruje. V jarním a letním období je energie dodávaná ze slunce tak vysoká, že kolektor rychle regeneruje a tepelné čerpadlo současně může dodávat teplo pro ohřev teplé vody nebo třeba pro bazén.


 

plus - Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem má nízké investiční náklady, které jsou skoro stejné jako u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
- Spotřeba elektřiny je přibližně o 30 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
- Systém země/voda s plošným kolektorem, lze instalovat v porovnání s vrty velmi rychle a bez velkého papírování

plus - Systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 200 až 400 m2
- Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky
- Rozmístění případných dalších staveb (bazén, garáž), je nutné znát předem, aby se jim plošný kolektor mohl vyhnout

 


Země / voda

 

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA - VRT


Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem zahrady.Země / vodaVe vrtu o průměru 12 až 16 cm je uložena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle potřeby se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 150 m. Tepelná čerpadla s vrty mají nejnižší nároky na prostor uvnitř i vně domu.


 

plus - Tepelné čerpadlo s vrty má stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách
- Spotřeba elektřiny je přibližně o 30 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
- Díky malým nárokům na prostor lze tepelné čerpadlo s vrtem realizovat u většiny objektů
- Vrt je možné využít pro levné chlazení domu v letním období

plus - Vyšší investiční náklady na pořízení vrtu
- Nutnost vyřízení stavebního povolení

 
Země / voda

 

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA - VĚTRACÍ VZDUCH


Kombinace využívání tepla odpadního vzduchu z domu a tepla z plošného kolektoru nebo vrtu. Tepelné čerpadlo odebírá část tepla z odpadního větracího vzduchu a část ze zemního kolektoru.


Země / vodaKdyž není potřeba vytápět nebo ohřívat teplou vodu, je nadbytečné teplo z větracího vzduchu uloženo do podzemního kolektoru. Díky tomu je teplota zemního kolektoru stále vysoká a tepelné čerpadlo pracuje celoročně s vysokým topným faktorem.


 

plus - Minimální nároky na velikost zemního kolektoru
- U nízkoenergetických domů stačí zemní kolektor s plochou jen 40 m2
- Systém řízeného větrání domu je při této kombinaci s tepelným čerpadlem výrazně levnější než u klasických systémů s rekuperačními výměníky

plus - Vhodné pouze pro nízkoenergetické domy

 
Země / voda

 

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA - VODNÍ PLOCHA


Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vodní plochy.Země / vodaNa dně rybníka, řeky nebo jiné vodní plochy jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi vodou a tepelným čerpadlem.


 

plus - Velmi nízké náklady na vybudování kolektoru
- Nízké provozní náklady
 
 

plus - Vhodné pouze pro objekty ležící v těsné blízkosti vodní plochy
- Nutnost získání povolení od správce povodí

 


voda / voda

 

TEPELNÉ ČERPADLO VODA / VODA


Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo z geotermální vody.voda / vodaVoda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Tepelná čerpadla VODA /VODA lze využít i pro využití odpadního tepla v technologických procesech.


 

plus - Systémy VODA / VODA dosahují nejvyšších topných faktorů
- Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly s vrty
- Využití místních energetických zdrojů, kdy tepelné čerpadlo VODA / VODA rekuperuje energii z výrobních procesů, nebo využívá geotermální vodu

plus - Využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody, nebo vhodným zdrojem technologické či geotermální vody
- Tepelná čerpadla VODA / VODA, ve většině případů pracují s otevřeným systémem, který vyžaduje pravidelnou údržbu filtrů a výměníků
- Vyšší náklady na servis

 


vzduch / voda

 

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VODA


Tepelné čerpadlo vzduch/voda, odebírá teplo z venkovního vzduchu. vzduch / vodaVzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vody v topném systému nebo v zásobníku teplé vody.


 

plus - Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením
- Systémy VZDUCH / VODA se instalují jednoduše a rychle, s minimálními nároky na prostor
- Tepelná čerpadla VZDUCH / VODA mají nižší investiční náklady než tepelná čerpadla s vrty
- Systém VZDUCH / VODA je velmi vhodný pro vytápění sezonních bazénů

plus - Tepelná čerpadla VZDUCH / VODA mají vyšší provozní náklady než systémy ZEMĚ / VODA a to hlavně při nízkých venkovních teplotách, kdy se topný faktor značně snižuje
- Při nízkých venkovních teplotách mají tepelná čerpadla VZDUCH / VODA snížený výkon a výstupní teplotu topné vody
- Díky vyššímu namáhání kompresoru mají tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu kratší životnost

 


Vzduch / vzduch

 

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VZDUCH


Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván do venkovní jednotky tepelného čerpadla, kde je z něj získáno teplo a to je následně použito pro ohřev vzduchu uvnitř vytápěné budovy.


 vzduch / vzduchPokud má tepelné čerpadlo jednu vnitřní jednotku, funguje podobně jako krb. Vytápí jednu místnost, ale teplo se přirozeně šíří po celém domě. Díky tomu, že toto tepelné čerpadlo ohřívá vzduch v místnosti přímo, bez prostřednictví topného systému, dosahuje výrazně lepších topných faktorů než klasická tepelná čerpadla VZDUCH / VODA a ZEMĚ / VODA.


 

plus - Systémy VZDUCH/ VZDUCH se vyznačují jednoduchou a velmi rychlou instalací
- Tepelná čerpadla VZDUCH/ VZDUCH mají velmi nízké investiční náklady
- Kromě topení, má tepelné čerpadlo i funkci klimatizace a odvlhčování
- Tepelné čerpadlo dokáže díky vestavěnému plasmaclusterovému filtru a ionizátoru vzduchu vyčistit vzduch uvnitř místnosti

plus - Tepelné čerpadlo VZDUCH/ VZDUCH má obvykle pouze jednu vnitřní jednotku
- Systém vzduch/vzduch není vhodný do domů a bytů s větším počtem malých místností
- Tímto tepelným čerpadlem není možné ohřívat teplou vodu

 


shadow

Proč jsou tepelná čerpadla IVT nejlepší 


Více než 8 000 budov

plusTepelná čerpadla IVT jsou tak dlouhodobě nejprodávanější značkou na našem trhu.

 

Záruka 5 a 10 let

plusJako první poskytujeme bez příplatku záruku 10let na kompresor a 5let na celé čerpadlo.

 

Největší prodejní síť

plusBěhem 20let působení na trhu tepelných čerpadel byla vytvořena specializovaná prodejní a servisní síť.